Palveluesimies, kiinteistönhoito

Jari, kiinteistönhoidon palveluesimies

Aloitin organisaatiossa vuonna 2006 hankinta- ja tavarankuljetustehtävissä. Kiinteistönhoidon palveluesimiehenä olen toiminut vuodesta 2010 asti.

Vastuualueeni kattaa Turun kaupungin asiakkuuden Arkeassa. Turun ulkopuoliset asiakkuudet ovat puolestaan kiinteistönhoidon kollegoideni vastuulla. Yhteensä alueellani työskentelee noin 60 kiinteistönhoitajaa.

Käyn paljon asiakaspalavereissa ja käsittelen niin kiinteistönhoidon talouspuolta kuin kenttätyön ratkaisujakin. Etenkin uusien sopimusten jalkauttamiset vaativat onnistuakseen kovaa työpanosta. Paljon kommunikointia tapahtuu myös kiinteistöjen omistajien suuntaan.

Kiinteistönhoito on luonteeltaan tiimipeliä, jota toteutetaan yhdessä palveluohjaajien ja kiinteistönhoitajien kanssa. Esimiehen roolissa pitää olla laajasti tietoa kiinteistönhoidon eri osa-alueista. On edistettävä kiinteistönhoitopalvelun markkinointia ja asiakaspalvelua sekä suunniteltava työprojektien toteuttamista käytännössä. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, jotta uusia käytänteitä saadaan tehokkaasti jalkautettua toimintaan ja tiukkoihinkin aikatauluihin pystytään venymään. Paineensietokyvystä on muutenkin hyötyä, sillä usein työssä on monta rautaa tulessa samaan aikaan.

Palkitsevinta tässä työssä on positiivinen palaute, jota on mukava myös itse esimiehenä antaa. Työtehtävissä onnistuminen lisää pidemmän päälle myös kiinteistönhoitopalvelujen myyntiä ja ruokkii uusia onnistumisia. Ylipäätään yhdessä onnistuminen on sellainen asia, mistä ne parhaat fiilikset esimiehen työssä saa.