Laatuvastuu

Laatuvastuu

Asiakkaat arvioivat päivittäin tuottamamme palvelun laatua omien asiakaskokemustensa kautta. Lisäksi käytämme vuosittain ulkopuolista auditoijaa toimintamme ja laaduntuottokykymme arvioinnissa. Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä ja tartumme esille nousseisiin kehityshankkeisiin yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Teemme työmme kuin tekisimme sen itsellemme. Se tarkoittaa laadukkaampaa ruokaa, siivousta, kiinteistönhoitoa, kunnossapitoa ja toimitilapalvelua asiakkaillemme.

 

Laatupolitiikka

•    Tarjoamme ja tuotamme asiakkaillemme aitoa asiakaspalvelua ja tasalaatuista palvelua. Arvioimme laatua palvelusopimuksen kriteerien mukaisesti.
•    Toimintamme perustana ovat asiakkaiden kanssa yhdessä laaditut palvelusopimukset ja yhteistyön kehittyminen.
•    Laadun tuottavat ammattitaitoiset, motivoituneet ja sitoutuneet arkealaiset.
•    Arvioimme omaa toimintaamme ja sen kehittymistä säännöllisesti.
•    Kannamme vastuun omasta työstämme ja olemme sitoutuneet toimimaan annettujen ohjeiden ja yrityksen arvojen mukaisesti.