Ruokapalvelun ympäristövastuu

Meillä on käytössä monta tapaa toimia ympäristön puolesta

Suomalaisten kulutuksen ympäristövaikutuksista noin kolmannes aiheutuu ruokailusta. Kun suurin osa suomalaisista syö päivittäin ammattikeittiöiden valmistamia aterioita päiväkodissa, koulussa, henkilöstöravintolassa tai hoivapalveluissa, on ammattikeittiöissä tehdyillä valinnoilla merkitystä myös yksilön ympäristökuormitukseen.
 
Arkeassa on käytössä monta tapaa toimia ympäristön puolesta:

  • Ruokahävikin vähentäminen sekä lautasella että keittiössä
  • Astiahuollon tehokkuus ja ympäristöystävälliset pesuaineet
  • Jätteiden synnyn vähentäminen ja lajittelu
  • Sitoutamme asiakkaamme tekemään ympäristön kannalta hyviä vaihtoehtoja tiedottamalla ympäristöystävällisestä ruokapalvelusta sekä ruokavaihtoehdoista.
  • Tarjoamme yläkouluissa ja lukioissa päivittäin vapaastiotettavan kasvisvaihtoehdon kaikille (tutustu yläkoulujen ja lukioiden ruokalistaan).
  • Kaikissa ruokapalvelun kohteissa on kerran viikossa kasvisruokapäivä tai sesongin mukainen ruoka
  • Luomu- ja lähiruoan käyttö
     

Arkea on edelläkävijä luomu- ja lähiruoka-ajattelun toteuttamisessa julkisissa ruokapalveluissa
 
Luomu- ja lähiruoan käytön kehittämisessä ammattikeittiöillä on tienraivaajan rooli. Linjaus luomu- ja lähiruoan käytön lisäämiseksi huomioidaan elintarvikehankintoja suunniteltaessa. Arkea on mukana ammattikeittiöille tarkoitetussa Portaat luomuun -ohjelmassa, jonka tavoitteena on auttaa ja kannustaa lisäämään luomutuotteiden käyttöä. Mitä korkeammalle luomuportaita kiipeää, sitä enemmän luomutuotteita keittiössä on käytössä.
 
Arkean henkilöstöravintolat ovat Portaat luomuun -ohjelman 3. portaalla. Kolmas porras edellyttää, että keittiöissä käytetään neljää merkittävää raaka-ainetta vähintään kaksi kertaa viikossa. Turun kaupungin päiväkodit ja koulut ovat ohjelman 2. portaalla. Tämä tarkoittaa, että keittiöissä käytetään vähintään kahta merkittävää luomuraaka-ainetta vähintään kaksi kertaa viikossa. Turun kaupungin vanhainkodit ja ravintokeskukset ovat ohjelman 1. portaalla ja niissä on käytössä yhtä merkittävää luomuraaka-ainetta vähintään kaksi kertaa viikossa.

Kohti pienempää hävikkiä
 
Ruoan hävikkiä syntyy ammattikeittiöissä yleensä eniten ruokailutilanteen aikana eli tarjoilussa ja asiakkaiden lautasilta tähteeksi jäävästä ruoasta. Lapset ja nuoret ovat tärkeä kohderyhmä kestävän kehityksen käytäntöjen opetuksessa ja siten myös ruokahävikin pienentämiseen ohjaamisessa. Syksyllä 2012 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n ruokapalvelu aloitti järjestelmällisen biojätteen määrän mittauksen toimipisteissään. Syntyneet määrät raportoidaan asiakkaille, jotta asiakkaan kanssa yhdessä löydettäisiin keinoja biojätteen synnyn vähentämiseen.
 
Aiheeseen liittyen: