Arkean jakautumista valmistellaan

Arkeassa valmistellaan parhaillaan yhtiön osittaista jakautumista. Tavoitteena on, että Arkea Oy jakautuu vuoden 2018 aikana siten, että siitä muodostuu markkinoilla toimiva Arkea Oy ja omistajiensa sidosyksikkönä toimiva inhouse-yhtiö, jonka nimeksi tulee Kaarea Oy. Osittaisjakautumisen taustalla on varautuminen sekä sote- ja maakuntauudistuksiin että muuttunut kilpailulainsäädäntö.

Sekä Arkea että Kaarea tuottavat jatkossa samoja palveluita: ruoka-, siivous-, kiinteistönhoito- ja toimitilapalveluita. Muutoksen seurauksena Arkea Oy jatkaa toimintaansa markkinoilla. Perustettava Kaarea Oy toimii omistajiensa sidosyksikkönä. Kaarea Oy:n omistajat voivat käyttää yhtiön palveluita tilanteissa, joissa kunnat, sairaanhoitopiiri ja kuntayhtymät päättävät tuottaa tiettyjä palveluita omana ostona ilman kilpailutusta.

Jakautuminen ei vaikuta kummankaan yhtiön henkilöstön asemaan eikä asiakkaiden voimassa oleviin sopimushintoihin.

Kaarea Oy aloittaa toimintansa suunnitelman mukaan 1.1.2019.