Arkeassa selvitetään keventääkö exoskeleton kiinteistönhoitajan työtä

Arkeassa alkaa vuoden alussa hanke, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia keventää työn fyysistä kuormitusta käyttämällä päälle puettavaa exoskeleton-apuvälinettä kiinteistönhoidon ja -kunnossapidon töissä. Exoskeleton-ratkaisuja käytetään tällä hetkellä useassa eri maassa. Suomessa ei ole tiedossa pilottia, jossa vastaavaa apuvälineistöä olisi käytössä.
 
Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon työtehtävät ovat fyysisiä. Fyysisesti raskas työ aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Vaivoista kärsivät usein erityisesti iäkkäämmät henkilöt.
 
Arkean kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluun on hankittu puettavia apuvälineitä, joita kaksi eri testiryhmää käyttävät 12 kuukauden ajan. Puettavat exoskeleton-apuvälineet on tarkoitettu pääasiassa ruumiillista ja raskasta työtä tekeville henkilöille, jotka kärsivät selän alueen tuki- ja liikuntaelinsairauksista tai kuormittuneisuudesta.
 
– Tavoitteena on selvittää, voidaanko tällaista apuvälinettä käyttämällä poistaa työtehtävien aiheuttama selän alueen kuormitus. Meillä on käytössä jo monia muita teknologian tuomia ratkaisuja keventää yksitoikkoisia ja raskaita työtehtäviä ja tehdä työstä turvallisempaa. Esimerkiksi ruohonleikkurirobotit tekevät paikoin raskaimpia tehtäviä ja dronen avulla voimme tehdä erilaisia kiinteistökuvauksia maasta käsin. On mielenkiintoista selvittää, voimmeko keventää henkilöstömme fyysistä kuormitusta ”ulkoisella tukirangalla”. Jos exoskeletonilla saadaan henkilöstöllemme lisää terveitä työvuosia ja ehjiä työuria, otamme laitteen ilolla käyttöön laajemminkin, kertoo palvelujohtaja Sanna Lehtinen.
 
Hankkeen aikana selvitetään tekijöitä, jotka mahdollisesti estävät ja toisaalta mahdollistavat puettavien robottien käyttämistä. Arkeassa on toiveena, että hankkeesta saataisiin myös yleisesti oppia työmenetelmien ja ergonomian kehittämiseen yhtiössä.
 
Testijakson aikana koehenkilöt arvioivat omaa työntekoaan apuvälineiden kanssa. Lisäksi tiiviisti hankkeessa mukana oleva työterveyshuolto on määritellyt kokeilulle fysiologisia mittareita, joita seurataan hankkeen läpi.
 
– Hankkeessa mukana olevilta työntekijöiltä selvitettiin työterveyshuollossa ensimmäisen käynnin yhteydessä oma arvio nykyisestä työkyvystä ja selkäkipujen voimakkuudesta viimeisen kuukauden ajalta. Heiltä kerättiin myös tieto tuki- ja liikuntaelimistön sairauslomista edeltävän puolen vuoden ajalta. Työntekijöiltä työfysioterapeutti testasi selän sivutaivutukset, vatsalihasten toistosuoristuksen ja selkälihasten staattisen kestävyyden sekä reisilihasten kunnon toistokyykistyksellä. Samat kyselyt sekä testistö on tarkoitus toistaa hankkeen aikana kaksi kertaa ja seurata niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia, kertovat hankkeessa mukana olevat työfysioterapeutti Sari Lähteelä ja työterveyshuollon erikoislääkäri Noora Heinonen.

Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen blogissa verkkosivuillamme.
 
Keva tukee hanketta työelämän kehittämisrahalla.