Sähköautot

Sähköautoilla kohti vihreämpää renkaanjälkeä

Published on 08.10.2020 - 13:02

Arkean kiinteistönhoidossa on käytössä neljä sähköpakettiautoa. Sähköpakettiautot otettiin käyttöön jo kesäkuussa 2016, kun huoltokalustoa uusittiin. Kiinteistönhoidossa liikutaan työpäivän aikana paljon kohteesta toiseen työn luonteen vuoksi. Henkilön lisäksi on tarpeen liikuttaa myös työvälineitä ja materiaaleja. 

Arkean kokoisissa kiinteistönhoitoalan yrityksissä kalustolla on suurin yksittäinen ympäristövaikutus. Sähköautojen hankinnassa piti ottaa huomioon toimintasäteet ja suunnitella niiden käyttö sellaisille alueille jossa se oli mahdollista. 

-    Arkean kiinteistönhoito toimii laajalla alueella Turussa ja ympäristökunnissa, joten löysimme nopeasti sähköautojen käyttömahdollisuudet, Arkean kiinteistönhoito- ja talotekniikkapalveluiden palvelujohtaja Sanna Lehtinen kertoo.

Ympäristönäkökulmat vaikuttavat hankinnoissa

Ympäristönäkökulmat huomioidaan Arkean hankinnoissa. Arkea palvelee sekä yksityisiä että julkisia asiakkaita. Esimerkiksi osassa julkisia sopimuksia on jo tietyt luokituksen työkoneiden päästöille. Pelkästään jo ne ohjaavat kalustohankintoja.

Tuotantoajoneuvojen hankinnassa on oma kriteeristönsä ja päästöt ovat yksi osatekijä hankintapäätöksiä tehtäessä. 

-    Arkealla on sähköautojen lisäksi myös koeajettu ja selvitetty kaasuautojen käyttömahdollisuutta. Trendinä on, että jatkossa vaihtoehtoiset polttoaineet huomioidaan varmasti ajoneuvo- ja työkonehankintoja tehtäessä, Lehtinen kertoo.

Lehtinen kertoo, että Arkeassa on järjestelmällisesti uusittu konekantaa vähäpäästöisemmäksi. Hän myös muistuttaa, että konevalintojen lisäksi polttoaineilla on suuri vaikutus. 

-    Siirryimme Arkeassa vuonna 2017 käyttämään dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa ja työkoneissa pääsääntöisesti uusiutuvaa Neste My -dieseliä. 

Asenteet vaikuttavat muutoksen läpiviennissä

Kuten missä tahansa muutoksessa, asenteilla on erittäin suuri vaikutus muutoksen sujumiseen. Arkeassa on pyritty ottamaan huomioon työntekijöiden ajatuksia myös huoltoautojen käytön ja kehittämisen suhteen. 

-    Ennen luovutusta järjestimme kiinteistönhoidon työntekijöillemme mahdollisuuden tutustua autoihin ja ottaa niitä koekäyttöön. Omalta osaltaan varmaan tämä vaikutti niiden hyvään vastaanottoon. Ratkaisu osittain sähköautoihin siirtymisestä ei tullut yllätyksenä, Lehtinen pohtii.

Arkean sähköautoille löytyi hyvin nopeasti kiinteä käyttäjäkunta, joka halusi suosia sähköautoja tavallisten polttomoottorikäyttöisten autojen sijaan.

-    Osa henkilökunnasta on hyvin valveutunutta ja pyrkii tekemään kestäviä valintoja myös henkilökohtaisessa elämässään. Onkin hienoa että yrityksenä pystymme vastaamaan osin myös tähän työnantajan näkökulmasta tarjoamalla erilaisia ratkaisuja esimerkiksi yksityisautoilun sijaan päivittäisessä työpäivän aikaisessa liikkumisessa.