Kiinteistöpalvelut

Arkea suunnittelee vaihtavansa työehtosopimuksen – tavoitteena olisi tuoda kilpailukyky samalle tasolle kuin muilla alan yrityksillä

Published on 16.11.2021 - 16:34

Arkea suunnittelee, että se ryhtyisi noudattamaan samoja työehtosopimuksia kuin sen pääkilpailijat. Työehtosopimusten vaihtaminen parantaisi Arkean kilpailukykyä samalle tasolle muiden alan yritysten kanssa. Tavoitteena olisi saada aikaan pysyviä vaikutuksia, joiden avulla Arkea pääsisi takaisin kasvu-uralle, pystyisi säilyttämään työpaikkoja ja luomaan myös uusia.  

Arkea kilpailee töistä muiden alan yritysten kanssa, ja tämänhetkinen työehtosopimus nostaa kustannuksia huomattavasti kilpailijoihin nähden.

– Tavoitteenamme on, että Arkea voisi kasvaa, kehittyä ja tarjota lisää työpaikkoja, kun sen taloudellinen tilanne paranisi ja kilpailukyky vahvistuisi, kertoo Arkean hallituksen puheenjohtaja Pentti Ikävalko.

Arkeassa noudatetaan tällä hetkellä Avainta ry:n AVAINTES-työehtosopimusta, jonka edeltäjä oli PTY TES. Arkea suunnittelee, että jatkossa käytettäisiin Matkailu- ja ravintolapalvelut (MaRa) työehtosopimusta ja Kiinteistötyönantajien (KITA ry:n) työehtosopimusta.

– Nykyinen työehtosopimus tuo monia toimialasta poikkeavia kustannuslisiä, joita kilpailijoilla ei ole. Nämä nostavat palkoista johtuvia kuluja noin viisi prosenttia kilpailijoihin nähden. Koska palkoista johtuvat kulut muodostavat reilusti yli puolet Arkean kulurakenteesta, niihin vaikuttamalla voisimme parhaiten nostaa kilpailukykyämme. Olemme tehneet myös monia muita kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mutta niiden vaikutus ei yksin riitä, kertoo Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.

Tuija Rompasaari-Salmi muistuttaa, että toimintaympäristö on muuttunut paljon muun muassa koronan johdosta. Henkilöstöravintoloiden käyttöaste on pudonnut, mikä kiristää kilpailua sote- ja kouluruokapalveluissa.

– Muutosta kiihdyttävät myös uudet hyvinvointialueet, joiden toiminnan käynnistyminen kiristää kuntien taloudellista tilannetta. Se tarkoittaa, että hinta tulee olemaan entistä merkittävämpi tekijä julkisen puolen kilpailutuksissa.

Myönteinen päätös konsernijaostolta

Lopullisen päätöksen työehtosopimuksen vaihtamisesta tekee Arkean hallitus. Yhtiön hallitus voi aloittaa asian käsittelyn nyt, kun Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on tänään kokouksessaan antanut luvan asian eteenpäin viemiselle. Samaan aikaan yhtiön johto keskustelee henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa yhteistoiminnan hengessä. Hyvän hallintotavan mukaisesti asiasta ei ole kerrottu julkisuuteen ennen konsernijaoston päätöstä.

– Olemme tyytyväisiä konsernijaoston päätökseen. Sen mukaisesti käymme asiaa läpi keskustellen henkilöstön kanssa yhteistoiminnan hengessä, kertoo Tuija Rompasaari-Salmi.

Tavoitteena olisivat pysyvät vaikutukset

Arkea teki vuoden 2019 joulukuussa Avainta ry:n työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimuksen, joka on vaikuttanut henkilöstön lisiin ja lomarahaan ja tuonut joustoa työsopimuksiin. Sen säästövaikutus ei kuitenkaan yksin riitä parantamaan kilpailukykyä. Paikallinen sopimus on päättymässä työehtosopimuskauden lopussa 28. helmikuuta 2022.

– Viimeisen kolmen vuoden ajan kilpailukykymme on heikentynyt, ja vaikka olemme saaneet myös uusia asiakkaita, on liiketuloksemme ollut joko tappiollinen tai vain hieman plussan puolella. Sama kehitys jatkuu, jos pysyvästi kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä ei tehdä, kertoo Tuija Rompasaari-Salmi.

Muutoksia tulisi lomiin, sairauslomiin ja lisiin

Työehtosopimuksen vaihtaminen koskisi kaikkia arkealaisia. Tällä hetkellä arvioidaan, että henkilötasolla kokonaisansio voisi muutoksen myötä nousta enintään 5 prosenttia tai laskea enintään 10 prosenttia.

Toteutuessaan työehtosopimusten vaihtaminen muuttaisi muun muassa lomaoikeuksia ja palkallisten sairaslomien kestoja. Nykyisen työehtosopimuksen mukaan lomapäiviä on enimmillään 38 päivää eli 7 viikkoa ja kolme päivää, kun uusien työehtosopimusten mukaan lomapäiviä olisi 30 päivää eli 5 viikkoa. Nykyisen työehtosopimuksen mukaan työnantaja maksaa täyttä sairausajan palkkaa 60 kalenteripäivältä ja kahta kolmasosaa palkasta 120 kalenteripäivän ajan kalenterivuodessa. Uusien työehtosopimusten mukaan sairausajan palkanmaksu vaihtelee 28–56 päivän välillä riippuen työsuhteen pituudesta. Uudet työehtosopimukset toisivat muutoksia myös erilaisiin määrävuosi-, ilta-, yö- ja viikonloppulisiin.

Tuija Rompasaari-Salmi painottaa, että uusi työehtosopimus helpottaisi rekrytointeja, koska osaaminen voitaisiin palkitsemisessa ottaa paremmin huomioon.

– Nykyisen työehtosopimuksen edut ovat perustuneet enimmäkseen pitkiin työsuhteisiin, joita uudet työntekijät eivät aloittaessaan saa. Muun muassa täysi 38 päivän lomaoikeus tulee vasta 15 työvuoden jälkeen.