Siivouspalvelun ympäristövastuu

Arkean siivouspalveluissa on monta tapaa toimia ympäristöä säästäen

Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen lähtee omasta toiminnastamme, siivouspalvelujen kehittämisestä ja suunnittelusta sekä työn ohjauksesta ja opastuksesta niin oman henkilöstön kuin asiakkaidenkin osalta.

  • Käyttämämme siivousmenetelmät, -aineet, -välineet, ja -koneet ovat ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia.
  • Suosimme ympäristömerkittyjä siivousaineita.
  • Kiinnitämme toiminnassamme huomiota muovin käyttöön ja muovijätteen määrään. Pyrimme vähentämään esimerkiksi roska- ja jätepussien käyttömääriä.
  • Siivousmenetelmien ja -välineiden valinnoilla sekä siivouskoneiden tehokkaalla käytöllä pystymme omalta osaltamme vähentämään veden kulutusta kiinteistöissä.
  • Siivoustarvikkeiden järkevä logistiikka ja siivouskoneiden ammattimainen huolto ovat osa kestävää kehitystä.
  • Arkean siivouspalvelu toimii mukana asiakkaasta lähtevässä jätteiden lajitteluketjussa toimittamalla asiakkaan lajittelemat jätteet jäteasioihin kiinteistön ohjeistuksen mukaisesti.
  • Vaikutamme ja olemme mukana vähentämässä jätteiden syntymistä. Kehitämme myös jätevirran liikkumista kiinteistössä yhteistyössä asiakkaan kanssa.
  • Hyödynnämme yrityksen sisäistä osaamista lajitteluketjun sujuvuudessa sekä taloudellisuudessa, esimerkiksi roska-astioiden sijoittelussa sisällä ja ulkona sekä jäteastioiden tyhjennystarpeen seuraamiseen.
  • Edellytämme, että yhteistyökumppanimme toimivat kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja huolehtivat toimittamiensa tuotteiden tehokkuudesta, kestävyydestä, kierrätettävyydestä ja hävittämisestä ammattimaisesti sekä vastaavat kuljetuslogistiikan tehokkuudesta.