Ravitsemustietoa koululaisille ja huoltajille

Ruokalistasuunnittelu perustuu kouluruokasuosituksiin

Valmistamamme kouluruoka perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokasuositukseen (2017). Suositukset määrittelevät tarjottavien ruoka-aineiden lisäksi eri ikäryhmille suositeltavan keskimääräisen annoskoon. Tämä annoskoko pyritään esittämään oppilaille linjastossa malliaterian avulla. Malliannoksen noudattaminen varmistaa, että energiaravintoaineita saadaan suosituksen mukaisesti eikä esim. tuoreista kasviksista saatavien ravintoaineiden saanti jää suosituksia vähäisemmäksi.

Kouluruokailu on osa päivän ruokarytmiä

Kouluruoan tehtävänä on tarjota 1/3 oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta. Kouluruokasuositus ohjeistaa ruokailun ajankohdaksi suomalaisen arkirytmin mukaisesti kello 11–12 ja kestoksi vähintään 30 minuuttia. Jotta ruokailu parhaiten tukisi oppilaan hyvinvointia tarvitaan kodin yhteistyötä arjen muun syömisen jaksottamisessa. Erityisesti aamupalan jättäminen väliin altistaa epäterveelliselle napostelulle, ruokarytmin heilahtelulle ja siten vaikuttaa tarjotun koululounaan maistumiseen.

Huoltajien merkitys kouluruokailulle onkin tärkeämpi kuin moni vanhempi tiedostaa. Opetushallituksen KOTIVÄKI-sivusto on tarkoitettu kouluikäisten vanhemmille ja huoltajille. Sivustolle on kerätty tiivistettyä ja mahdollisimman selkeää tietoa kouluruokailusta, ruoka- ja ravitsemuskasvatuksesta ja kouluikäisen ravitsemuksesta. Tavoitteena on tukea kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja edistää kouluikäisten hyvinvointia.

Välipalasta virtaa koulupäivään

Monissa kouluissa on iltapäivisin myytävänä ruokapalvelun tuottamia välipaloja, joilla pyritään tuomaan terveellisiä vaihtoehtoja tarjolle lähelle oppilasta. Välipaloja ostetaan etukäteen maksetulla välipalakortilla.

Aiheeseen liittyen: