Ravitsemustietoa hoivapalveluiden ja kotiateriapalveluiden asiakkaille

Ravitsemustietoa hoivapalvelun asiakkaalle

Hoivapalvelun asiakkaalle tarjoillaan kaikki päivän ateriat, joten hoivapalveluiden aterioilla on merkittävä rooli ravitsemushoidossa. Osaston ja ruokapalvelun tiivis yhteistyö on siksi erityisen tärkeää ruokavalioiden suunnittelu- ja kehittämistyössä. Yhteisenä tavoitteena on tarjota laadukasta, hyvää, kokonaishoitoa tukevaa ruokaa, jossa on myös mahdolliset yksilölliset tarpeet ja ruokarajoitteet huomioitu.

Hoivapalveluiden  ruokavaliosuunnittelu perustuu ravitsemushoitosuositukseen, jossa on tarkemmin kuvattu ruokavaliosisällöt. Arkean ravitsemusasiantuntijat, jotka ovat koulutukseltaan laillistettuja ravitsemusterapeutteja osallistuvat ruokalistasuunnitteluun ja ravitsemussuositusten soveltamisesta käytäntöön.

Aiheseen liittyen:

•    Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Ravitsemushoitosuositus

Ravitsemustietoa kotiateriapalvelujen asiakkaille

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on vuonna 2010 laatinut erilliset ravitsemussuositukset ikääntyneille. Suositukset käsittelevät kotihoidon asiakkaiden ravitsemuksellisia erityispiirteistä. Arkea noudattaa näitä suosituksia kotiateriapalveluiden ruokalistasuunnittelussa.  Lisäksi suositukset ohjeistavat, kuinka ruokailua voi tukea kotona.

Aiheeseen liittyen:

•    Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset ikääntyneille