Ruokapalvelun ympäristövastuu

Meillä on käytössä monta tapaa toimia ympäristön puolesta

Suomalaisten kulutuksen ympäristövaikutuksista noin kolmannes aiheutuu ruokailusta. Kun suurin osa suomalaisista syö päivittäin ammattikeittiöiden valmistamia aterioita päiväkodissa, koulussa, henkilöstöravintolassa tai hoivapalveluissa, on ammattikeittiöissä tehdyillä valinnoilla merkitystä myös yksilön ympäristökuormitukseen.
 
Arkeassa on käytössä monta tapaa toimia ympäristön puolesta:

  • Ruokahävikin vähentäminen sekä lautasella että keittiössä
  • Astiahuollon tehokkuus ja ympäristöystävälliset pesuaineet
  • Jätteiden synnyn vähentäminen ja lajittelu
  • Sitoutamme asiakkaamme tekemään ympäristön kannalta hyviä vaihtoehtoja tiedottamalla ympäristöystävällisestä ruokapalvelusta sekä ruokavaihtoehdoista.
  • Tarjoamme yläkouluissa ja lukioissa päivittäin vapaastiotettavan kasvisvaihtoehdon kaikille (tutustu yläkoulujen ja lukioiden ruokalistaan).
  • Kaikissa ruokapalvelun kohteissa on kerran viikossa kasvisruokapäivä tai sesongin mukainen ruoka
  • Luomu- ja lähiruoan käyttö
     

Luomu- ja lähiruoka-ajattelun toteuttamisessa ruokapalveluilla on merkittävä rooli
 
Luomu- ja lähiruoan käytön kehittämisessä ammattikeittiöillä on tienraivaajan rooli. Linjaus luomu- ja lähiruoan käytön lisäämiseksi huomioidaan elintarvikehankintoja suunniteltaessa. Arkea on mukana ammattikeittiöille tarkoitetussa Portaat luomuun -ohjelmassa, jonka tavoitteena on auttaa ja kannustaa lisäämään luomutuotteiden käyttöä. Mitä korkeammalle luomuportaita kiipeää, sitä enemmän luomutuotteita keittiössä on käytössä.

Kohti pienempää hävikkiä
 
Ruoan hävikkiä syntyy ammattikeittiöissä yleensä eniten ruokailutilanteen aikana eli tarjoilussa ja asiakkaiden lautasilta tähteeksi jäävästä ruoasta. Lapset ja nuoret ovat tärkeä kohderyhmä kestävän kehityksen käytäntöjen opetuksessa ja siten myös ruokahävikin pienentämiseen ohjaamisessa. Arkea on järjestelmällisesti mitannut ruokahävikin määrää keittiöissä jo vuodesta 2012 alkaen. Ruokahävikkiä pyritään vähentämään yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi Arkea lahjoittaa päivittäin ylijäämäruokaa vähäosaisille yhteistyössä paikallisten avustusjärjestöjen kanssa.
 
Aiheeseen liittyen: