Erityisruokavaliot päiväkodissa ja koulussa

Erityisruokavaliot

Terveydellisiin syihin perustuvat erityisruokavaliot johdetaan mahdollisuuksien mukaan perusruokavaliosta siten, että erityisruokavaliot muistuttaisivat perusruokavaliota. Ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden välttäminen on merkittävien oireiden takia perusteltua.

Erityisruokavalioiden suunnittelun tukena Arkealla on käytössään ravitsemusasiantuntija, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ravitsemustieteestä.

Tarkista oman kuntasi erityisruokavalioiden toteutus Arkean palvelupäälliköiltä/-esimiehiltä.

Paimio: Satu Airio, satu.airio(at)arkea.fi, 050 449 5044
Pori: Mikko Helin, mikko.helin(at)arkea.fi, 040 702 7566
Rauma: Mikko Helin, mikko.helin(at)arkea.fi, 040 702 7566
Taivassalo: Satu Airio, satu.airio(at)arkea.fi, 050 449 5044
Turku: Hannele Varjonen-Kallio, hannele.varjonen-kallio(at)arkea.fi, 040 558 8968  Huom! Alla lisätietoa Turun kaupungin koulujen ja päiväkotien käytännöistä.

Erityisruokavaliot Turun kaupungin päiväkodeissa ja esikoulussa

Lapsen huoltajat ilmoittavat lapsen erityisruokavaliot kirjallisesti päiväkoti- tai esikouluryhmään. Terveydellisiin syihin perustuviin erityisruokavalioihin vaaditaan lääkärin tai ravitsemusterapeutin todistus. Omalta neuvolan terveydenhoitajalta saa lisätietoja ja neuvoja noudatettavasta ruokavaliosta.

Vakaumuksellisiin syihin perustuvien erityisruokavalioiden perusteeksi käy huoltajan kirjallinen ilmoitus, joka toimitetaan päiväkotiin. Vakaumukseen perustuvista ruokavalioista Arkean ruokapalveluissa toteutetaan sianlihattomat ja erilaiset kasvisruokavaliot. Vakaumukseen perustuvassa ruokavaliossa tarjotaan pääsääntöisesti kasvisruokavaihtoehto silloin, kun perusruoka ei sovellu. Pääsääntöisesti kasvisruoka toteutetaan lakto-ovovegetaarisena (sis. maitotuotteita ja kananmunaa). Mahdolliset muutokset lasten erityisruokavaliotiedoissa ilmoitetaan kirjallisesti lapsen päiväkotiryhmään, josta tieto kulkee valmistavaan keittiöön.

Erityisruokavaliot Turun kaupungin kouluissa

Kouluterveydenhoitaja kerää oppilaiden terveydellisiin syihin perustuvat erityisruokavaliotiedot lukuvuoden alussa ja välittää tiedot valmistavaan keittiöön. Tervedellisiin syihin perustuviin erityisruokavalioihin vaaditaan lääkärin tai ravitsemusterapeutin todistus.

Vakaumuksellisiin syihin perustuvat erityisruokavaliot ilmoitetaan erillisellä huoltajan allekirjoittamalla lomakkeella (ks. alla oleva linkki). Täytetyt lomakkeet palautetaan luokanopettajalle/ -valvojalle, joka välittää lomakkeet valmistavaan keittiöön.

Vakaumukseen perustuvista ruokavalioista Arkean ruokapalveluissa toteutetaan seuraavat ruokavaliot: sianlihattomat ja erilaiset kasvisruokavaliot. Vakaumukseen perustuvassa ruokavaliossa tarjotaan pääsääntöisesti kasvisruokavaihtoehto silloin, kun perusruoka ei sovellu. Pääsääntöisesti kasvisruoka toteutetaan lakto-ovovegetaarisena. Vegaaniruokavaliosta ruokapalvelu välittää tiedon myös kouluterveydenhoitajalle. Mahdolliset muutokset oppilaiden erityisruokavaliotiedoissa ilmoitetaan kirjallisesti välittömästi valmistavaan keittiöön.

Aiheeseen liittyen: