Turun kaupungin palvelukiinteistöjen jätehuolto huippukuntoon

Osaava ja motivoitunut henkilöstö, opastetut kiinteistön käyttäjät, käyttäjäystävällinen ja työturvallinen jätehuoltoketju – niistä on toimiva ja kustannustehokas jätehuolto tehty.

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy ja Turun Seudun Jätehuolto Oy käynnistivät yhteistyössä hankkeen, jolla parannetaan kaupungin palvelukiinteistöjen jätehuollon toimivuutta. Tavoitteena on luoda monistettava toimintamalli julkisten palvelujen kustannustehokkaaseen, työturvalliseen ja käyttäjäystävälliseen jätehuoltoon. Pilottivaiheessa hankkeessa oli mukana kolme kaupungin kiinteistöjen monimuotoisuutta edustavaa kohdetta: Runosmäen vanhainkoti, Luostarivuoren koulu ja Nummen Puistokadun päiväkoti.

Kehitystyö koski kohteesta riippuen henkilökunnan osaamispääoman kartuttamista, käytettäviä keräysvälineitä tai muita teknisiä ratkaisuja. Jätemäärien kartoittaminen, jäteastioiden täyttöasteen seuraaminen, henkilöstön kouluttaminen ja tulevaisuudessa jätemäärien vertailu TSJ:n tarjoamalla Petra-jätevertailupalvelulla mahdollistavat kustannus- ja ympäristösäästöjen syntymisen. Uusi toimintamalli laajennetaan käyttöön myös muihin Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n kohteisiin vuoden 2013 aikana.

Jätteen synnyn ehkäisyä voidaan edistää tukemalla henkilökuntalähtöistä ideointia ja toimintatapojen kehittämistä. Hankkeessa luodaan aloitejärjestelmä Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n henkilökunnalle hyvien jätteen vähentämisideoiden esille saamiseksi. Henkilökunnan lisäksi kiinteistöjen käyttäjät, kuten koulun oppilaat ovat tärkeä neuvonnan kohderyhmä. Esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyä voidaan edistää kiinnittämällä tempausluonteisesti huomiota ruokailussa syntyvän biojätteen määrään.

Lisätietoa 

  • Ekotukihenkilö Jukka Leino, Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy
    jukka.leino@turku.fi 
  • Ympäristöasiantuntija Toni Tikkanen, Turun Seudun Jätehuolto Oy
    toni.tikkanen@tsj.fi

Taustatietoa

Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) on seudun 14 kunnan omistama yhtiö. TSJ hoitaa kuntien lakisääteisiä jäte-huoltopalveluja ja jäteneuvontaa vastuullisesti ja ympäristöstä huolehtien. TSJ järjestää asukkaiden ja julkisen toi-minnan jätehuoltopalvelut palveluhenkisesti ja asiakaslähtöisesti. Jäteneuvonta opastaa kestäviin kulutustottumuk-siin, oikeaan lajitteluun ja asianmukaiseen jätehuoltoon. www.tsj.fi