Arkea tuottaa myös turvallisuuspalveluita

Arkea on saanut vartioimisliikeluvat, jotka mahdollistavat jatkossa laajempien turvallisuuspalveluiden tarjoamisen. Arkean turvallisuuspalveluiden ydinpalveluita ovat vartiointipalvelu, kamera- ja kulunvalvonta, vahtimestaripalvelu, aulapalvelu, järjestyksenvalvonta ja turvatarkastukset.

Lisäksi Arkea tuottaa asiakkaalle suunniteltuja erikoispalveluja: pidämme turvallisuuskoulutuksia, laa-dimme pelastussuunnitelmia ja huolehdimme tapahtumaturvallisuudesta. Asiantuntijamme oli esimerkiksi mukana vuoden 2013 Tall Ships Races –tapahtumassa turvallisuusalan johtotehtävissä.

- Uuden toimialan ansiosta voimme palvella asiakkaitamme paremmin ja vieläkin monipuolisemmin. Turvallisuuspalvelumme takaavat asiakkaalle vakaan ja turvallisen työympäristön ja suovat mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseen, kertoo toimitusjohtaja Tuija Kämä.

Hyvä turvallisuustoiminta pohjautuu alan tietoon ja taitoon sekä jatkuvaan kehittymiseen. Koulutamme ja kehitämme jatkuvasti henkilökuntaamme.

- Turvallisuuspalveluiden myötä voimme tarjota myös henkilöstöllemme uusia urapolkuja, toteaa Kämä.

Arkea tuottaa yksityiselle ja julkiselle sektorille asiakkaan tarvitsemat turvallisuuspalvelut ammattitaitoisella ja osaavalla henkilöstöllä kilpailukykyisesti. Turvallisuuspalvelut toimii osana Arkean kiinteistöpalvelutoimialaa ja yhteistyössä yhtiön siivous- ja ruokapalvelutoimialojen kanssa.