Arkeassa vietetään kansainvälistä työsuojeluviikkoa

Euroopanlaajuista työsuojeluviikkoa vietetään 19. - 25.10. Työsuojeluviikon tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota työsuojeluun ja työturvallisuuteen yhteisellä työpaikalla. Arkeassa työsuojeluviikon teemana on "Työterveys ja työturvallisuus on yhteinen asia."

Viikon aikana arkealaisia kannustetaan tarkkailemaan omaa työtään ja työkohdettaan ja tekemään turvallisuushavaintoja. Turvallisuushavaintojen avulla havaitaan puutteet ja niihin voidaan reagoida. Henkilöstön tekemät turvallisuushavainnot auttavat löytämään kehittämistarpeita ja mahdollisia vaaran paikkoja. Reagoimalla havaintoihin ja puutteisiin sekä oppimalla vaaran paikoista ajoissa, voidaan työtapaturmia vähentää ja edistää työturvallisuutta.