Arkealle ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Arkealle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti osoituksena yhtiön ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä. Yhtiön tavoitteena on pienin konkreettisin askelin ja koko henkilöstön voimin pienentää liiketoiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Ympäristöjärjestelmä luo yritykselle hyvän pohjan liiketoiminnan ja ympäristöasioiden kehittämiselle sekä paineita jatkuvaan parantamiseen yhtiön kaikilla toimialoilla. Sertifikaatti on selkeä mittari ja tunnustus, joka kertoo, että yhtiö on sitoutunut vastuulliseen toimintaan.

– Ympäristövastuu on tärkeä osa kokonaisvastuullisuutta ja koskettaa meidän kaikkia toimialojamme. Käytämme kaikessa tekemisessämme energiaa ja vettä, teemme hankintoja ja toiminnassamme syntyy jätettä. Näihin asioihin tarttumalla pystymme pienentämään merkittävästi ympäristökuormaa, toteaa Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.

Arkean ruoka-, siivous- kiinteistönhoito- ja turvallisuuspalveluille on asetettu konkreettiset ja määrätietoiset ympäristötavoitteet. Tavoitteet koskevat jokaista arkealaista. Yhtiö on alueellisesti iso toimija, joten pienilläkin arjen teoilla voidaan saada aikaan näkyviä vaikutuksia. Esimerkiksi ruokapalvelussa pyritään seuraavan vuoden aikana mm. vähentämään ruokahävikkiä, siivouspalveluissa muovijätteen määrää ja kiinteistönhoitopalvelussa liikkumisen ja koneiden käytön ympäristövaikutuksia. Kaikilla toimialoilla kehitetään jätehuoltoa sekä kasvatetaan ympäristötietoisuutta.

Monet palveluyrityksen asiakkaat arvostavat ympäristön eteen tehtävää kehitystyötä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä onkin kilpailuetu sillä vain puolella prosentilla suomalaisista yrityksistä on vastaava.

Sertifikaatti myönnettiin Arkealle syyskuussa ja se luovutettiin yhtiön henkilöstöjuhlassa 23.10.2015