Kiireen hallinta ehkäisee tapaturmia - Tee hopulle loppu!

Perjantaina 13. marraskuuta järjestettävän Tapaturmapäivän teemana on kiire. Kiireessä huomiokyky heikkenee ja tapaturmariski kasvaa. Kiireen aiheuttamat tapaturmat ovat kuitenkin ehkäistävissä: Varaa aikaa. Arvio ja poista vaaranpaikat. Pidä huolta esteettömistä kulkuteistä ja valaistuksesta.

Hopulla on usein ikävät seuraukset

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat yli 80 prosenttia sairauspoissaoloista työstä. Vammautumiset vievät ennenaikaiselle eläkkeelle ja aiheuttavat suuret sairaanhoidon kustannukset. Suurin osa tapaturmista sattuu arkisessa ympäristössä, kotona, lenkkipolulla, vapaa-ajan vietossa. Tyypillisiä ovat kaatumiset, liukastumiset ja putoamiset. Tapaturmien taustalla on useimmiten inhimillinen virhe.

Tapaturmiin kuolee Suomessa noin 2500 henkilöä vuosittain. Tapaturmat on merkittävin terveiden elinvuosien menetyksiä aiheuttava kuolinsyy aina myöhäiseen keski-ikään asti. Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroopan neljänneksi korkein. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan tapaturmien takia enemmän potilaita kuin minkään muun syyn takia. Jokaista vakavaa tapaturmaa kohti sattuu moninkertainen määrä lievempiä tapatur-mia - Suomessakin vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Tapaturmista aiheutuu miljardiluokan kustannukset.

Arkeassa palkitaan tapaturmattomat esimiesalueet

Arkeassa tehdään töitä työpaikka- ja työmatkatapaturmien ennaltaehkäisyn eteen. Meillä on hienoja esimerkkejä esimiesalueista, joissa on pitkiä tapaturmattomia jaksoja. Perjantain 13. päivän kunniaksi palkitaan kaikki ne Arkean esimiesalueet, joissa ei ole tapahtunut tapaturmia. Liukkaat kelit ovat taas ihan nurkan takana. Siksi kaikki tapaturmattomien esimiesalueiden työntekijät palkitaan liukuesteillä.

 
Aiheeseen liittyen: