Arkea ja neljä Turun alakoulua saivat kouluruokadiplomin

Aunelan, Hepokullan, Jäkärlän sekä Paattisten koulut ovat yhdessä kouluihin ruoan tuottavan Arkean kanssa saaneet kouluruokadiplomin. Diplomi on osoitus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun tuottamisesta ja sen myöntää Ammattikeittiöosaajat ry.

Koulu voi yhdessä ruokapalvelun tuottajan kanssa ansaita diplomin, jos kouluruokailussa toteutuvat valtakunnalliset, kouluruokailulle asetetut hyvät käytännöt. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa edistetään ravitsemus- terveys- tapa- sekä ruokakasvatustavoitteiden toteutumista.

– Meille kouluruokadiplomi on lisäksi osoitus hyvästä yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Uskon, että tämä toimiva yhteistyö heijastuu myös oppilaille hyvinä ruokahetkinä ja maistuvana kouluruokana, kertoo Arkean palveluesimies Jaana Paananen, jonka esimiesalueelta kaikki kouluruokadiplomikoulut ovat.

Kouluruokadiplomi on Arkealle tärkeä asia. Vaikka kouluruoka on korkealaatuista ja terveellistä, se herättää voimakkaita tunteita laidasta laitaan. Se, että koulu lähtee hakemaan kouluruokadiplomia osoittaa, että kouluruokaan suhtaudutaan arvostavasti.

– Olemme viime vuosina lisänneet vuoropuhelua ja oppilaiden kuuntelemista mm. helppojen palautekanavien avulla. Uskon, että vuoropuhelulla voidaan vaikuttaa kouluruoan yleiseen arvostamiseen sekä oppilaiden asenteeseen, kertoo Arkean kouluruoasta vastaava palvelujohtaja Paula Juvonen.

Arkea tuottaa kouluruokaa kaikkiin Turun kaupungin alakouluihin, yläkouluihin ja lukioihin yhteensä noin 18 000 ateriaa päivässä.

Aiheeseen liittyen: