Arkea lahjoittaa joulukorttirahat lasten iloksi

Arkea lahjoittaa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilökunnan joulukortteihin varatut rahat tänä vuonna Turun ensi- ja turvakoti ry:n toimintaan. Yhdistys käyttää rahasumman väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneiden lasten hyväksi tehtävään työhön.

Turun ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu kansalaisjärjestö, joka tekee perhekeskeistä lastensuojelutyötä. Yhdistyksen kaksi asiantuntijuusaluetta ovat vaativa vauvatyö sekä kriisi- ja väkivaltatyö. Molemmissa tarjotaan palveluja sekä ympärivuorokautisesti että avopalveluna. Lisäksi yhdistys ylläpitää päiväkoti Käpyrinnettä.

Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneiden lasten kanssa tehtävä työ perustuu ikätasoiseen toimintaan ja leikkiin. Lasten kokemuksia käydään läpi vertaisryhmien ja tekemisen, kuten askartelun, leikkien ja pelaamisen kautta ja heidän positiivisia ominaisuuksiaan vahvistetaan. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Oona Ylönen kertoo, että 2000 euron lahjoitus käytetään erilaisten lelujen, pelien ja tarvikkeiden hankintaan.

– On ihana alkaa leikkiä, kun käytössä on ehjiä, toimivia ja kutsuvia leluja. Lapsille tulee arvokkuuden tunne, kun he kokevat ansaitsevansa muiden lasten tavoin myönteisiä asioita, Ylönen kertoo.

Turun ensi- ja turvakoti ry:lle lahjoitukset ovat tuiki tärkeitä. Ylönen korostaa, että ilman niitä yhdistys ei pärjää, vaan se tarvitsee avukseen tahoja, jotka uskovat, että heidän tekemällään työllä voidaan auttaa.

– Lapsissa on meidän tulevaisuus. Toivottavasti lahjoituksen myötä lapsilla on arjen keskellä omat leikkihetkensä. Meidän aikuisten tehtävänä on rakentaa lapsille turvallinen lapsuus ja siinä Arkea haluaa omalla pienellä osallaan olla mukana, toteaa Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.

Arkean arvojen mukaisesti yhtiössä kannetaan vastuuta yritystoiminnan monella eri sektorilla. Yhtiölle yleishyödyllisten yhdistysten tukeminen paitsi joulun alla mutta myös mahdollisuuksien mukaan vuoden mittaan, on yksi tapa kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Vuonna 2014 Arkea lahjoitti joulukortteihin varatun rahasumman Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimintaan.