Kouluruoan luovuttaminen jatkuu

Arkea ja Turun Katulähetys ry ovat tehneet yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisesta toukokuusta 2014 alkaen. Yhdistys noutaa kahdesti viikossa ruokaa sen mukaan, kuinka sitä on jäänyt. Vuoden 2015 aikana ylijäänyttä kouluruokaa on lahjoitettu yhteensä 6400 ruoka-annosta.

Toukokuussa 2014 alkanutta yhteistyötä on laajennettu koskemaan yhteensä seitsemää koulua. Ylijäämä pyritään Arkean keittiöissä minimoimaan, joten joinakin päivinä ruokaa jää jäljelle hyvin niukasti. Alakouluissa ruoan menekki pystytään arvioimaan paremmin kuin yläkouluissa ja lukioissa, joissa oppilaiden ruokailupäätökset vaihtelevat.

Kohti yhä pienempää hävikkiä
 
Arkean ympäristöjärjestelmässä on asetettu tavoitteeksi ruokahävikin vähentäminen. Tämän eteen tehdään arjessa jatkuvasti töitä mm. biojätemittauksin. Vuodenvaihteessa astuvat voimaan jätelainsäädäntöön tehdyt muutokset, jotka velvoittavat keräämään biojätteen erikseen.
 
Ruoka-apu ei vähennä ylijäämäruokaa sinänsä, mutta biojätteen määrää se vähentää. Samalla yhtiö voi auttaa avun tarpeessa olevia. Vastuullinen toiminta onkin tärkeä arvo Arkeassa. Ruoan lahjoittamisella yhtiö huolehtii sekä ympäristöstä että kantaa yhteiskunnallista vastuuta.
 
Ruokaa jaetaan eteenpäin maksutta
 
Yhdistyksen ja Arkean yhteistyö on ollut hedelmällistä ja joustavaa. Koulusta ollaan yhteydessä yhdistykseen, jos ruokaa ei ole jäänyt. Arkea on alusta alkaen edellyttänyt, että Turun Katulähetys ry ylijäämäruoan vastaanottajana noudattaa Eviran antamaa ruoka-apuohjetta, järjestää elintarvikkeiden jakelun sen mukaisesti ja että ruokaa jaetaan eteenpäin maksutta.
 
Turun Katulähetys ry toimii päihdeongelmaisten, asunnottomien ja syrjäytyneiden ihmisten auttamiseksi. Yhdistys pyrkii kohentamaan heidän elämänhallintaansa ja ohjaamaan heitä raittiiseen elämäntapaan. Muita toimintamuotoja ovat ruoka- ja vaateapu sekä etsivä raittiustyö erityisesti nuorison keskuudessa.