Sote antaa mahdollisuuden uusille toimijoille

Arkea järjesti kuntapäättäjille ja sairaanhoitopiirien edustajille perjantaina 15.1.2016 seminaarin, jonka teemana oli tukipalvelut sote-uudistuksessa. Seminaarin pääpuheenvuoron piti kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola, joka kertoi tuoreimmat sote-uudistuksen kuulumiset. Sote-uudistus on herättänyt vilkasta keskustelua ja huoltakin niin paikallisesti ja valtakunnallisesti. Laitinen-Pesola painotti puheenvuorossaan, että hyviä paikallisia palveluita ei tulisi purkaa.

– Uudistuksen tavoitteena on luoda palveluketjujen saumaton kokonaisuus, joka tukee yksilön hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteena on kuitenkin turvata lähipalvelut eikä toimivia osia kannata putsata pois, totesi Laitinen-Pesola.
 
Uudet toimijat tehostavat markkinoita

Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen kertoi Turun kaupungin linjauksesta yhtiöittää tukipalveluita ja tästä saadusta hyödystä. Turun kaupunki on tukipalveluissaan siirtynyt hallitusti monituottajamalliin. Viimeisessä vaiheessa yhtiöden osakaspohjaa on tarkoitus laajentaa ottamalla mukaan uusia omistajakuntia ja muita julkishallinnollisia yhteisöjä.

Virtanen kertoi, että kokemusten perusteella paikalliset markkinat tehostuvat uuden toimijan myötä alentaen tarjoushintatasoa.

– Ilman oman tukipalveluyhtiön läsnäoloa pahimmassa tapauksessa markkinat eivät paikallisesti toimi, vaan alkavat avautuessaan monopolisoitua korosti Virtanen.

Virtanen esitteli säästöt, jotka omien tukipalveluyhtiöiden kautta jo on saavutettu ja korosti tavoitetta luoda tukipalveluyhtiöiden välillisestä omistuksesta aito kilpailukykyinen vaihtoehto kuntien ja muiden julkisyhteisöjen oman toiminnan ja yksityisen palvelutarjonnan rinnalle.
 
Siirtyvälle henkilöstölle asiantuntijajohtajuus omalta alalta

 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Juha Rantasalo sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen kertoivat organisaatioidensa kokemuksista tukipalveluidensa ulkoistamisesta Arkea Oy:lle.
 
Rantasalo kertoi ruokapalveluiden liiketoimintakaupan palvelleen kaikkien osapuolten, myös henkilöstön intressejä ja sujuneen suuresta mittakaavasta huolimatta nopealla aikataululla yhteisen tahtotilan ansiosta.
 
Aaltonen puolestaan kertoi, että tukipalvelujen siirtäminen alan asiantuntijayritykselle on antanut mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaan sekä jämäköittänyt ja nostanut kokonaisuutena KTO:n profiilia.
 
– Liiketoimintakaupan myötä myös siirtyneen henkilöstön ammattiylpeys on kasvanut. He ovat saaneet asiantuntijajohtajuuden omalta alaltaan, kuvaa Aaltonen.