Yksi ensimmäisistä Makuaakkoset-diplomeista Turkuun

Turkulainen Hepokullan päivähoitoyksikkö ja Arkea saivat yhdessä yhden kaikkien aikojan ensimmäisistä Makuaakkoset-diplomeista. Diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Diplomin myöntää Ammattikeittiöosaajat ry ja se on jatkumo Kouluruokadiplomille.
 
– Diplomi merkitsee meille kahta asiaa. Se toi näkyväksi sen kaiken hyvän työn, jota meillä jo tehdään. Meillä on loistava vuorovaikutus ja yhteistyö keittiön kanssa ja lasten on helppo käydä keittiössä. Toisaalta diplomin avulla meidän on helpompi jatkaa kehitystyötä aktiivisesti, kertoo Hepokullan päivähoitoyksikön johtaja Jarna Peltonen.
 
Ruoka rytmittää päiväkodin arkea
 
Hepokullan päivähoitoyksikössä diplomia juhlittiin keskiviikkona 3.2. Lapset olivat valmistaneet ryhmittäin paitsi ruoka-aiheisia esityksiä myös aihepiiriin sopivia koristeita. Lippu oli vedetty salkoon juhlan kunniaksi.
 
–Päiväkodin keittiö on talon sydän ja toiminta rytmittyy luontevasti ruokailujen ympärille. Olemme auki aina kymmeneen saakka, joten iltapala on viimeinen ateria, joka lapsille meillä tarjotaan, toteaa Peltonen.
 
Makuaakkoset-diplomin kriteerit läpäisevissä päiväkodeissa ruokalista on tasapainoinen ja noudattelee lapsille laadittuja ravitsemussuosituksia (THL 01/2016). Ruokailutilanteesta pyritään rakentamaan mahdollisimman kiireetön ja eri ikävaiheessa olevien lasten ruokatarpeet huomioiva. Päiväkodissa sallitaan ruokaleikit ja kannustetaan lapsia oppimaan ruoan reitti pellolta pöytään. Ruokailu rytmittää päiväkodin arkea tärkeällä tavalla.
 
Hyvä vuorovaikutus päiväkodin ja ruokapalvelun välillä vei pilottipäiväkodiksi
 
Hepokullan päivähoitoyksikkö on yksi viidestä pilottipäiväkodista, joiden kanssa yhteistyössä Makuaakkoset-diplomia on testattu ja kehitetty. Diplomi kannustaa moniammatilliseen yhteistyöhön lasten ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruokailun toteuttamisesta. Lisäksi se edistää ruokakasvatukseen liittyvää yhteistyötä päiväkotien, ruokapalveluntuottajan sekä kotien välillä.
 
– Oli mielenkiintoista olla mukana pilottiprojektissa. Minusta saimme aikaan hyvän kokonaisuuden, jossa on mukana päiväkodin ja toisaalta valtakunnan tason asioita, joihin tulisi ruokailussa kiinnittää huomiota, Peltonen pohtii.
 
– On tärkeää, että päiväkodeille on saatu vastaava työkalu kuin koulupuolella, jossa kouluruokadiplomi on toiminut hyvänä kehitystyön välineenä koulujen kanssa. Tämän avulla voimme parantaa ja lisätä yhteistyötä asiakkaan kanssa myös päivähoitosektorilla, toteaa Arkean palvelujohtaja Paula Juvonen.