Systemaattinen kehittäminen on luonut menestymismahdollisuuksia

Vuosi 2015 oli Arkean neljäs toimintavuosi. Arkean liikevaihto vuonna 2015 oli 51,7 miljoonaa euroa. Edelliseen toimintavuoteen verrattuna kasvua oli 6,1 prosenttia eli 3 miljoonaa euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli 2,0 miljoonaa euroa, mikä on 3,9 prosenttia liikevaihdosta. Yrityksen liikevaihto on ollut kasvusuunnassa koko sen olemassaolon ajan. Tilinpäätös käsiteltiin ja vahvistettiin Arkea Oy:n yhtiökokouksessa 27.4.2016.

Yhtiötä on sen olemassaolon ajan kehitetty suunnitelmallisesti, sillä tiedossa on ollut että suuri osa liiketoi-mintaa kilpailutetaan. Tähän on varauduttu muun muassa vahvistamalla henkilöstön ammatillista osaamista, hankkimalla uusia työvälineitä ja laitteita ja kehittämällä tuotanto- ja palveluprosesseja.

Vuonna 2015 Arkea on onnistunut hankkimaan uusia asiakkuuksia, kuten KTO, Turun AKK, Kuntecin henki-löstöravintola, Turun Teknologiakiinteistöjen aulapalvelut, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan vahtimestaripalvelut sekä useita muita pienempiä, mutta tärkeitä asiakkuuksia.  Uusien asiakkaiden saaminen on luonut mahdollisuuden liikevaihdon kasvattamiseen ja siihen, että liiketoiminta kehittyy laajemman asiakaspohjan kanssa.

– Uudet asiakkaat ja uudet sopimukset uudistavat yhtiön toimintaa. Hyvät ja vaativat asiakkaat edellyttävät kehitystä, mikä puolestaan vie meitä eteenpäin, kiittelee Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.

Yhtiössä on satsattu erityisesti uusien asiakassopimusten haltuunottoon ja muutosten jalkauttamiseen. Pa-nostus on näkynyt positiivisena asiakaspalautteena.

– Viime vuosien aikana tehty työ on edellyttänyt henkilöstöltä valtavia muutosloikkia. Erityisen haastava teh-tävä on ollut esimieskunnalla, joka on suoriutunut upeasti. Tässä muutosmyllyssä mukana oleva henkilöstö rakentaa Arkean menestystarinaa, toteaa Rompasaari-Salmi.