Mitä kiinteistönhoito ylipäätään on?

Meillä Arkealla on nyt aloitettu exoskeleton-apuvälineiden kokeilu kiinteistönhoidossa. Fyysinen työ altistaa työntekijät tuki- ja liikuntaelinsairauksille. Toivomme löytävämme tähän ongelmaan apua tämän uuden hankkeen myötä. Jotta teille lukijoille tulisi parempi kuva siitä, millaista työtä työntekijämme tekevät, ja millaisissa olosuhteissa sekä työtehtävissä exoskeleton-laitteita käytetään, käydään seuraavaksi hieman läpi mitä kiinteistönhoito ylipäätään on.

Lyhykäisyydessään kiinteistönhoito vastaa kiinteistöjen korjaus-, kunnossa- ja ylläpitotöistä. Kiinteistönhoidon tarkoituksena on pitää kiinteistöt hyvässä kunnossa, jotta niiden sisä- ja ulkotilojen käytettävyys, turvallisuus, viihtyisyys sekä arvo säilyisivät.

Kiinteistönhoito on yksi osa-alue kiinteistöpalvelujen kokonaisuudessa. Tähän kokonaisuuteen voidaan lukea lisäksi muun muassa siivous- ja puhdistuspalvelut, ylläpitopalvelut, toimitila- ja käyttäjäpalvelut, tekniset palvelut, turvapalvelut, ympäristöpalvelut sekä isännöinti ja kiinteistönhallintapalvelut. Yleensä alalla toimivat yritykset ovat keskittyneet näistä jonkin tietyn palvelun tuottamiseen tai useamman palvelun kokonaisuuteen.

Kerrottakoon niille, joille Arkea ei ole entuudestaan tuttu, että me tuotamme laajempaa kokonaisuutta, joka kattaa kiinteistönhoidon lisäksi siivouspalvelut, turvallisuuspalvelut sekä toimitila- ja käyttäjäpalvelut.

Palataanpa takaisin kiinteistönhoitoon. Kiinteistönhoidossa tehdään esimerkiksi pienkorjauksia, kunnossapitotöitä, LVIS-laitteiden (lämpö, vesi, ilmanvaihto, sähkö) valvontaa ja säätöä sekä ulkoalueiden hoitoa.

Mitä työtehtäviä kiinteistönhoitoon sitten sisältyy?

Kiinteistöpalvelualan ammattilaiset hoitavat tietenkin kiinteistöä. Nimensä mukaisesti. Työ pitää sisällään paljon erilaisia tehtäviä ja on monipuolista. Työhön sisältyy esimerkiksi kiinteistöjen laitteiden ja rakenteiden huoltamista, valvontaa, määräaikaistarkastuksia sekä ulkoalueiden hoitoa.

Meillä Arkealla työt jaetaan karkeasti sisä- ja ulkotöihin. Sisätöihin kuuluu paljon laitteiden huolto- ja tarkastustöitä. Näitä ovat esimerkiksi eri rakennusosien ja taloteknisten laitteistojen määräajoin tapahtuvat tarkastukset, ilmanvaihtolaitteistoon liittyvät huollot, suodatinvaihdot ja ilmanvaihdon säätötyöt, hanojen korjaus- ja vaihtotehtävät sekä valaisinhuolto sisältäen polttimoiden vaihdot sekä lämmityslaitteistojen huollot ja säädöt.

Ulkotöissä työntekijöiden vastuulla on rakennuksen ulkokuoren, puisto-, piha- ja pysäköintialueiden sekä esimerkiksi leikkikenttien kunnossapitotehtävät. Pihatöissä perustehtäviä ovat roskien keräys, piha-alueiden puhtaanapito, sekä kausitöinä nurmikonleikkuu ja erilaiset vihertyöt, kone- ja käsilumityöt, kone- ja käsihiekoitukset sekä lehtien poisto. Rakennuksen ulkokuoreen liittyviä töitä taas ovat muun muassa vesikaton ja räystäiden tarkistukset, erilliset puhdistustyöt kohdistuen räystäisiin, syöksytorviin ja kattokaivoihin.

Missä töissä exoskeletonia tullaan käyttämään?

Nyt meidän tavoitteenamme on testata exoskeletonia kaikkeen mahdolliseen kiinteistönhoidolliseen työhön. Meillä ei ole valmiita vastauksia siihen, missä kaikkialla laitteesta voisi olla apua. Ainut keino on kokeilla avoimin mielin.

Työt, joissa voimme olettaa apua löytyvän, ovat fyysiset työt joissa joudutaan kumartelemaan, nostamaan jotain tai olemaan muuten ”etukenossa” – esimerkiksi lumityöt, lehtiroskien ja muiden roskien keräys sekä tavaroiden siirtely/nostelu/kantaminen.

Exoskeletonit ovat kiinteistönhoidon käytössä seuraavan vuoden ajan, joten pääsemme kattamaan kaikkien kausien eri työt: talvi, kevät, kesä ja syksy.

Tulemme jatkossa päivittämään tänne blogiin tietoja työtehtävistä, joissa olemme laitetta käyttäneet ja mitä olemme oppineet. Nyt alkuun tarvitaan näille laitteille kovaa käyttöä. Käydään myöhemmin blogissa läpi myös sitä, mikä ihmeen laite tämä exoskeleton oikein on.

Nyt sinulla on hieman parempi kuva ympäristöstä ja työstä, jossa nämä laitteet pääsevät tositoimiin!

Aiheeseen liittyen: