Exoskeletonista lisävoimaa kiinteistönhoitoon

Arkean kiinteistönhoidossa alkoi vuoden alussa kaksivuotinen hanke, jossa selvitetään onko ulkoisesta tukirangasta hyötyä kiinteistönhoidon fyysisesti kuormittavissa tehtävissä.

Arkean kiinteistönhoidossa on viime vuosina ennakkoluulottomasti kokeiltu ja otettu käyttöön useita teknologian tuomia ratkaisuja, joilla voidaan keventää yksitoikkoisia ja raskaita työtehtäviä ja tehdä työstä turvallisempaa. Esimerkiksi ruohonleikkurirobotit tekevät paikoin raskaimpia tehtäviä ja dronen avulla tehdään erilaisia kiinteistökuvauksia maasta käsin. Nyt testataan päälle puettavaa apuvälinettä.

– Kiinteistönhoidon ja –kunnossapidon työtehtävistä osa on fyysisesti raskaita ja kuormittavia. Ulkoisella tukirangalla on tarkoitus hakea lisätukea näihin töihin ja poistaa selän alueen kuormitusta, kertoo Arkean asiantuntija Niko Suvisto.

Tavoitteena lisää terveempiä työvuosia

Fyysisissä työtehtävissä tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Arkealla pyritään luonnollisesti välttämään kumpaakin. Sen sijaan yrityksessä halutaan tukea mahdollisuutta mahdollisimman pitkään ja ehjään työuraan. Arkeassa uskotaan myös, että hyvin jaksava ja terve henkilöstö myös hoitaa työnsä erinomaisesti. Tämä taas näkyy sinulle asiakkaana odotukset täyttävänä, ellei jopa ylittävänä palveluna.

– Jos exoskeletonilla saadaan henkilöstöllemme lisää terveitä työvuosia ja ehjiä työuria, otamme laitteen ilolla käyttöön laajemminkin, kertoo Arkean kiinteistönhoidon palvelujohtaja Sanna Lehtinen.

Hankkeen aikana koehenkilöt arvioivat omaa työntekoaan apuvälineiden kanssa. Lisäksi tiiviisti hankkeessa mukana oleva työterveyshuolto on määritellyt kokeilulle fysiologisia mittareita, joita seurataan hankkeen läpi. Hankkeessa mukana olevat työntekijät arvioivat ennen hanketta silloista työkykyä ja selkäkipujen voimakkuutta. Heiltä kerättiin myös tieto tuki- ja liikuntaelimistön sairauslomista edeltävän puolen vuoden ajalta ja tehtiin fysiologisia testejä. Samat kyselyt sekä testistö on tarkoitus toistaa hankkeen aikana kaksi kertaa ja seurata niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Rohkaisevia tuloksia nähtävissä

Exoskeletonia on testattu erilaisissa töissä alkuvuodesta lähtien. Saadut tulokset ovat rohkaisevia. Testihenkilöillä on ollut kipuja vähemmän ja kokemukset exoskeletonin käytöstä yleensä ovat olleet positiivisia.

– Koehenkilöt ovat kokeneet ulkoisen tukirangan keventävän työtä etenkin kannettaessa ja silloin, kun tulee paljon toistoja, kuvaa Suvisto.

Exoskeletoneita on käytetty maailmalla jonkun verran. Suomessa Arkean hanke on ainutlaatuinen. Keva on myöntänyt hankkeelle työelämän kehitysrahaa ja hankkeen tuloksista myös raportoidaan Kevaan. Suvisto uskoo, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla, missä on vastaavia fyysisesti kuormittavia työtehtäviä.

Aiheeseen liittyen: