Arkean ympäristöjärjestelmä ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttävät kansainväliset kriteerit

Inspecta Sertifiointi Oy on jälleen myöntänyt Arkea Oy:n ympäristöjärjestelmälle sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle sertifikaatit. Arkea Oy:n ympäristöjärjestelmä täyttää ISO 14001:2015 standardin vaatimukset. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä puolestaan täyttää ISO 45001:2018 -standardin vaatimukset.

Kumpikin sertifikaatti kattaa Arkean koko liiketoiminnan eli ruoka-, siivous-, kiinteistönhuolto, kunnossapito- ja toimitilapalvelut.

Arkeassa on tehty systemaattista laatu- ja kehitystyötä yhtiön perustamisesta lähtien. Ensimmäisen laatusertifikaatin yhtiö sai jo vuonna 2013. Arkean ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ensimmäisen kerran vuonna 2015 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä vuonna 2017. Tämän jälkeen toimintaa on auditoitu useita kertoja ja auditoinnin laajuus on kasvanut. Myös sertifiointiperusteet ovat uudistuneet ja nämä viimeisimmät sertifioinnit on tehty uusiempien kriteerien mukaisesti.

– Järjestelmällisellä työllä olemme saavuttaneet korkeallekin asetettuja tavoitteita. Tästä kiitos kuuluu koko henkilöstölle, sillä vastuullisuus on osa meidän kaikkien arkipäivää ja työtä. Toimintamme on ollut sertifioitua jo aikaisemminkin. Nyt kun standardien kriteerit ovat muuttuneet, on hienoa, että pystymme täyttämään myös uusimpien kansainvälisten kriteerien vaatimukset, iloitsee Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.