Voiko ilman kemikaaleja siivota?

Teknologia tuo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia myös siivouspalvelualalle. Arkeassa uusia ratkaisuja testataan innokkaasti, sillä sen koetaan hyödyttävän niin asiakasta, henkilöstöä kuin koko puhtausalaakin. Viimeisimpänä yhtiössä testattiin siivousta ilman alalle tyypillisiä kemikaaleja eli siivousaineita. Sen sijaan käytössä oli pelkkää puhdistettua vettä.
 
Puhdasvesikokeilun ajatuksena oli etsiä entistä ympäristömyönteisempää menetelmää siivoukseen. Yhtiössä on vuodesta 2017 ollut käytössä ikkunanpesujärjestelmä, joka perustuu puhdasveden käyttöön.
 
– Ikkunapesujärjestelmässä puhdasvesi on toiminut erinomaisesti ja se innoitti meidät kokeilemaan sitä muutenkin Arkeassa. Puhdasvesimenetelmässä ei käytetä lainkaan kemikaaleja, kertoo suunnittelupäällikkö Tiina Luntamo.

Testitulokset eivät osoittaneet selkeitä hyötyjä

Arkealaiset kokeilivat puhdasveden käyttöä kolmen kuukauden ajan isossa asiakaskohteessa, jossa on sekä toimistoja että opetustiloja ja paljon päivittäistä läpikulkua.
 
– Kokeilun alussa ilmeni haasteita, kun pintojen pesuainejäämät reagoivat puhdasveden kanssa. Testin aikana kävi ilmi, että osa tahroista lähti helpommin puhdasvedellä osa heikommin, asiantuntija Mari Niinistö kertoo.
 
Siivoojien kokemukset puhdasveden käytöstä vaihtelivat. Toiset kokivat sen käytön luontevana, kun taas toiset mielsivät sen hankalaksi kun vettä piti käyttää pullosta eikä suoraan hanasta.
 
Pintojen puhtautta seurattiin ennen testiä ja sen aikana pintapuhtausnäytteillä. Ne kertovat puhtaudesta sen, mitä ei voi silmällä erottaa. Näytteissä ennen kokeilua ja sen aikana ei ollut eroja. Silmillä nähtävää visuaalista laatua arvioitiin Insta 800:2010-standardin mukaan ennen ja jälkeen siivouksen sekä ennen testiä ja testin aikana. Tälläkään tavoin ei saatu merkittävää näyttöä puhdasveden käytön eduista.

Ympäristömyönteisyyttä kehitetään monipuolisesti

Puhdasvesikokeilulla haettiin ympäristömyönteisempää menetelmää, mutta myös tehokasta pesutulosta.
– Tällä hetkellä katsomme, että ainakaan tässä kohteessa puhdasveden käytöllä ei saatu merkittäviä etuja, vaikka kokeilu olikin mielenkiintoinen ja olemme jälleen vähän viisaampia, toteaa Luntamo.
 
Arkean siivouspalveluissa ympäristömyönteisyyteen kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaisesti, olivatpa sitten kyseessä aineet, menetelmät tai välineet. Esimerkiksi yhdistelmäkoneissa ei käytetä puhdistusaineita, vain vettä ja timanttilaikkoja.

– Käyttämällä laadukkaita mikrokuituisia tasopyyhkeitä ja moppeja, olemme voineet muutenkin minimoida kemikaalien käytön, kertoo Niinistö.
 
Arkean ympäristöjärjestelmä on auditoitu ja se täyttää kansainvälisen ISO 14001 -standardin kriteerit. Kemikaalien ympäristövaikutusten vähentäminen on jo pitkään ollut Arkean
ympäristöjärjestelmän mukaisena ympäristötavoitteena.

Aiheeseen liittyen: