Kotimainen satokausi paremmin hyödyksi teknologian avulla

Arkean ruokapalveluissa on kuluvan syksyn aikana pilotoitu reaaliaikaista satokausidataa ruokalistasuunnittelussa. Arkea on yhdistänyt voimansa ICT-palveluyritys CGIn ja Luonnonvarakeskuksen kanssa, jotta kotimaiset satokauden tuotteet saadaan paremmin hyödynnettyä ja ruokahävikki pidettyä pienenä. Yhteistyöpilotissa CGI:n Aromi-sovellus välittää varsinaissuomalaisten maanviljelijöiden ilmoittamat satotiedot Arkean ruokapalveluihin. Sen ansiosta Turun seudulla tuotettu sato pystytään hyödyntämään maksimaalisesti ja pelloille jäävän ruokahävikin määrä pienenee.

Aromi hyödyntää tuotteistetun Satokausikalenterin satokausitietoja, joita pilotissa täydennetään maanviljelijöiden ensikäden tiedoilla. Luonnonvarakeskus on EU-rahoitetun Circwaste-hankkeen puitteissa ollut mukana kehittämässä sovellusta, jonka avulla maanviljelijät voivat jakaa arvionsa tuotteiden kypsymisajoista sekä tulevan sadon määrästä reaaliajassa. Sovellusta käyttää 25 viljelijää, jotka edustavat noin 30:tä prosenttia kunkin kasviksen viljelypinta-alasta Varsinais-Suomen alueella. Eniten mukana on varhaisperunan viljelijöitä, joita on yhteensä 15.

Pilotti käynnistyi syksyllä 2019 ja sitä jatketaan seuraavana kautena. Tähän mennessä kokemukset Arkeassa ovat olleet positiivisia.

–    Valmistamme päivässä kymmeniä tuhansia aterioita , joten tuoreista, lähellä tuotetuista ja runsaista aineksista saadut mittakaavahyödyt voivat olla todella merkittäviä. Aromin satokausiominaisuus auttaa suunnittelemaan ruokalistat niin, että sadon anti pystytään maksimoimaan ja hävikin määrä pienenee, kertoo Arkean palvelupäällikkö Sanna Uusitalo.

Aromi-sovelluksen toimittama satokausidata tehostaa ruokalistojen suunnittelua ja lisää kotimaisten tuotteiden käyttöä Arkean ruokapalveluissa. Lisäksi Aromin satokausiominaisuus auttaa suunnittelemaan ruokalistat niin, että sadon anti pystytään maksimoimaan ja hävikin määrä pienenee. Jatkossa Aromi myös ehdottaa satokauteen sopivia reseptejä, jolloin ruokalistojen suunnittelu ja aterioiden tuottaminen muuttuvat automaattisemmiksi.