Oikaisuja JHL:n väitteisiin työehtosopimusmuutokseen liittyen

Arkeassa tehtiin syyskuun lopussa päätös vaihtaa käytössä ollut AVAINTA ry:n työehtosopimus yhtiön toimialoilla yleisesti käytössä oleviin Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (MaRa) ja Kiinteistötyönantajat ry:n (KITA) työehtosopimuksiin. Ammattiliitto JHL on arvostellut Arkeaa mediassa työehtosopimusmuutoksesta virheellisin tiedoin.
 
JHL on kertonut toistuvasti julkisuudessa, millaisia vaikutuksia työehtosopimusmuutos Arkean henkilökunnan työehtoihin tuo, mm. että muutos pudottaa arkealaisten palkkoja 15–30  prosenttia. Lisäksi JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on arvostellut, että Arkeassa ei uskalleta kertoa muutoksesta ulospäin.
 
Työehtosopimusmuutos edellyttää selvitystyötä mm. siirtymävaiheen osalta. Työnantajajärjestöt ovat tarkkoja siitä, kuinka työehtosopimuksia noudatetaan. Näin ollen keskeneräisistä ja avoimista asioista ei ole ollut mahdollista keskustella julkisuudessa. Kyseessä ei siis ole haluttomuus kertoa muutoksesta. Vaikka päätös siirtymisestä on tehty, yrityksen sisällä on selvitettävä, miten esim. nykyiset palkat rakentuvat uudessa työehtosopimuksessa.

JHL:n mukaan Arkea takoo miljoonavoittoja vuodesta toiseen ja salaa päätöksen taustoja. Arkea toimii markkinoilla ja töistä kilpaillaan muiden alan yritysten kanssa, joissa noudatetaan MaRan ja Kitan työehtosopimuksia.
 
– Aikaisempiin vuosiin verrattuna yhtiön taloudellinen tilanne näyttää valitettavasti huonolta. On hyvin mahdollista, että tulos tämän ja tulevien vuosien osalta on tappiollinen. Arkean kuluvan vuoden tuloskortti sekä osavuosikatsaus ovat osa Turun kaupunginhallituksen päätöksentekomateriaalia ja siltä osin julkista tietoa ja kaikkien nähtävillä. Kannattavan liiketoiminnan jatkamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi on tehtävä ikäviä päätöksiä ja kipeitäkin ratkaisuja, kertoo Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.
 
Neuvottelujen katkeaminen on valitettavaa
 
Sen sijaan, että Arkeassa olisi otettu uudet työehtosopimuksen sellaisenaan käyttöön, Arkea ryhtyi neuvottelemaan työntekijäjärjestöjen kanssa paikallisesta sopimuksesta. JHL arvosteli Arkeaa neuvotteluhalun puuttumisesta, mikä ei pidä paikkaansa.

– JHL halusi neuvotella, mutta järjestö ei tuonut neuvottelupöytään ehdotuksia, joilla olisi ollut riittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiön toimintaan. Työnantaja oli valmis tulemaan vastaan muun muassa vuosilomien ja lisien osalta, mutta se ei järjestöille riittänyt. Henkilöstön kannalta on valitettavaa, että JHL katkaisi neuvottelut, Rompasaari-Salmi toteaa.
 
Keskeiset muutokset työehtosopimuksen vaihtamisessa
 
•    Työehtosopimuksen vaihtaminen vaikuttaa vuosilomien kertymiseen ja pituuteen, lomarahan suuruuteen, sairausajan palkkaan, ilta-, yö- ja lauantailisiin sekä palkkarakenteeseen.
•    Nykyisen työehtosopimuksen mukaan henkilöstöllä on vuosilomia enimmillään seitsemän (7) viikkoa ja kolme (3) päivää. Uusien työehtosopimusten mukaan lomia on pisimmillään viisi (5) viikkoa.
•    Nykyisen työehtosopimuksen mukaan henkilöstölle maksetaan sairauspoissaolon ajalta täyttä palkkaa 60 päivää ja 2/3 palkkaa sitä seuraavien 120 päivän ajalta. Uusissa työehtosopimuksissa palkallinen sairausloma kestää maksimissaan 56 kalenteripäivää.
•    Nykyisessä työehtosopimuksessa palkka koostuu peruspalkasta sekä kokemuslisästä. Uusissa työehtosopimuksissa on käytössä taulukkopalkka, joka määräytyy MaRan sopimuksessa työkokemusvuosien ja Kitan sopimuksessa koulutuksen ja suoriutumisen perusteella. Tästä johtuen työntekijöiden palkat muuttuvat uuden työehtosopimuksen myötä. Tällä hetkellä muutoksen vaikutuksen arvioidaan olevan henkilötasolla nykyisestä palkasta riippuen -10–+5 %