Arkean tulevaisuus on vaarassa

Julkisuudessa toistuvasti esillä olleiden virheellisten tietojen takia, Arkea haluaa tuoda esiin Arkean työntekijöiden työehtosopimuksen muutokseen liittyvät tiedot. Yleisimmin toistuvat virheet liittyvät työntekijöiden palkkaan ja Arkean liikevoittoon.  

 Oikeat tiedot ovat seuraavat:

  • työehtosopimuksen muutos vaikuttaa Arkean työntekijöiden palkkoihin nykyisestä palkasta riippuen -10–+5 prosenttia.
  • vuoden 2019 tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen.

Arkeassa tehtiin syyskuun lopussa päätös siirtyä käyttämään kiinteistönhoito-, siivous-, ja ruokapalvelualoilla yleisesti käytettyjä työehtosopimuksia. Tähän päätökseen saatiin omistajan ennakkonäkemyksenä hyväksyntä Turun kaupungin konsernijaoston kokouksessa 27.9.

 Päätöstä ei tehty kevein perustein, sillä tarkoituksena on turvata yhtiön tulevaisuus ja työpaikat. Arkea toimii puhtaasti markkinoilla, joten on myös luontevaa että se kuuluu kilpailijoidensa kanssa samaan työnantajaliittoon ja kilpailee näiden kanssa samoilla ehdoilla.

Työehtosopimuksen vaihtaminen vaikuttaa Arkeassa työntekijöiden vuosilomien kertymiseen ja pituuteen, lomarahan suuruuteen, sairausajan palkkaan, ilta-, yö- ja lauantailisiin sekä palkkarakenteeseen.

 Muutokset ovat seuraavat:

  • Nykyisen työehtosopimuksen mukaan henkilöstöllä on vuosilomia enimmillään seitsemän (7) viikkoa ja kolme (3) päivää. Uusien työehtosopimusten mukaan lomia on pisimmillään viisi (5) viikkoa.
    • Työntekijät voivat pitää lomamääräytymisvuonna 1.4.2019–31.3.2020 nykyisen työehtosopimuksen laskentaperiaatteiden mukaan ansaitsemansa vuosilomapäivät talvilomakauden 30.4.2021 loppuun mennessä.
  • Nykyisen työehtosopimuksen mukaan henkilöstölle maksetaan sairauspoissaolon ajalta täyttä palkkaa 60 päivää ja 2/3 palkkaa sitä seuraavien 120 päivän ajalta. Uusissa työehtosopimuksissa palkallinen sairausloma kestää maksimissaan 56 kalenteripäivää.
  • Nykyisessä työehtosopimuksessa palkka koostuu peruspalkasta sekä kokemuslisästä. Uusissa työehtosopimuksissa on käytössä taulukkopalkka, joka määräytyy MaRan sopimuksessa työkokemusvuosien ja Kitan sopimuksessa tehtäväkohtaisen vaativuuden ja koulutuksen perusteella. Arkean johto päätti 12.11., että, peruspalkat säilyvät ja jopa nousevat, mikäli uusien työehtosopimuksien palkat ovat korkeammat.
  • Tällä hetkellä muutoksen vaikutuksen arvioidaan olevan henkilötasolla nykyisestä palkasta riippuen -10–+5 %.

Aikaisempiin vuosiin verrattuna yhtiön taloudellinen tilanne näyttää huonolta. On hyvin mahdollista, että tulos tämän ja tulevien vuosien osalta on tappiollinen. Arkean kuluvan vuoden tuloskortti sekä osavuosikatsaus ovat osa Turun kaupunginhallituksen päätöksentekomateriaalia ja siltä osin julkista tietoa ja kaikkien nähtävillä.

Sekä työntekijöillä että työnantajalla on oikeus järjestäytyä. Työehtosopimus on siis työnantajan päätettävissä eikä kuulu yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen piiriin. Arkea on nyt järjestäytymässä alan yleisiin työnantajaliittoihin, joissa sen kilpailijatkin ovat.

JHL ilmoitti 26.11. työtaistelusta, joka toteutuu 27.–29.11. JHL:n lakon vaikutuksista Arkean palveluihin tiedotetaan tarkemmin myöhemmin ja tietoa päivitetään osoitteeseen www.arkea.fi

Arkea toivoo että asiaan löytyisi ratkaisu.