Företag

ARKEA OY – med oss kan vardagen ”rocka och rulla”

Vi är ett mångsidigt företag som producerar mat-, städ-, lokal-, fastighetsskötsel- och underhållstjänster. Med hjälp av våra 1 200 fantastiska medarbetare är vi närvarande i våra kunders vardag och erbjuder dem vårt mångsidiga kunnande och vår kompetens samt vår kompromisslösa attityd.

Vi nöjer oss endast med det bästa och vi vill alltid erbjuda lite mer än vad kunderna ber om. Därför strävar vi efter att kontinuerligt överträffa oss själva och uppnå bättre resultat på ett effektivare sätt. Hela vår verksamhet styrs av viljan att kunna garantera våra kunder en smidig och trivsam vardag.

Dina behov utgör kärnan i vår verksamhet. Vi förutser både dina nuvarande och kommande behov och vi skräddarsyr vår verksamhet enligt dem. Vi tar varje dag ett leende med oss till jobbet och vi säkerställer att vår serviceattityd även får dig och dina anställda att le.  Vi gör jobbet, vi vågar och vi bryr oss.

I vårt arbete tar vi dagligen ansvar för våra kunder och miljön och vi är medvetna om vårt etiska och sociala ansvar. Som ett bevis på vår förmåga att producera kvalitet och på vårt fortlöpande utvecklingsarbete har vi beviljats certifikatet Green Card.

Vi vill vara ditt leende, dina ögon och öron och kunna garantera att också din vardag ”rockar och rullar”.