Fastighetsservice- och underhållstjänster

Vi gör ett osynligt arbete med synliga resultat

Alla berörs på något sätt av underhåll av fastigheter och utomhusområden. När resultatet är högklassigt lägger man inte märke till det. Detta är även vårt mål. I fråga om underhåll är vi en osynlig kraft som lig-ger steget före i varje skede av fastighetens livscykel. Vi säkerställer att vardagen rockar och rullar, vare sig det är fråga om ett kontor, industrin eller en affärsfastighet.

Vår verksamhet styrs av ständig förbättring av kvaliteten. I vårt arbete utnyttjar vi den nyaste utrustning-en, teknologi och digitalisering. Den viktigaste länken i vårt vardagliga arbete är emellertid vår kompe-tenta personal. De garanterar Arkea-kvaliteten och upprätthåller dina fastigheters och utomhusområdens värde genom att behålla kostnaderna för underhållet samt förhållandena på en optimal nivå.

De förutser både dina aktuella och framtida behov och skräddarsyr tjänsterna enligt dem. Därmed kan vi minimera onödiga och överflödiga arbetsuppgifter som brukar uppstå inom fastighetsskötsel om verksam-heten inte planeras.