Skolorna

Skollunchen är en mångsidig och näringsrik helhet

Skollunchen är en mångsidig, varierande och näringsmässigt fullvärdig helhet. Vid varje måltid serveras eleverna varmrätt med tillbehör, måltidsdryck, bröd och vegetabiliskt matfett. Skollunchen ska täcka en tredjedel av dagens energibehov. Lunchen ger energi för skoldagen och dessutom främjar den barnets och den ungas välmående, visar eleverna vilka matvanor som är bra för hälsan, lär ut goda seder och leder in eleverna i en värld med nya smaker.

I skolrestaurangen får eleverna servera sig så stora portioner som de önskar. Eleverna får också ta till. Det finns en modellportion framlagd som gör det lättare för eleverna att komponera en näringsriktig mål-tid. Matsedeln omfattar traditionell husmanskost och olika temadagar och -veckor erbjuder variation. På matsedeln beaktas teman med anknytning till maträtter, seder och miljöfostran samt nationella högtids-dagar. En dag i veckan finns det endast vegetabiliska rätter på matsedeln.

Mellanmål ger energi och näring

I många skolor kan eleverna köpa hälsosamma mellanmål som ger energi också om skoldagen är lång. Meningen är att mellanmålet ska stöda eleven att orka med långa skoldagar. Eleverna kan också ta med sig ett mellanmål till olika hobbyaktiviteter efter skolan. Eleverna betalar sina mellanmål med ett mellanmålskort som ska köpas på förhand.

Hör till ämnet: