Lokaltjänstservice

Allt som inte hör till andra hör till oss

För närvarande ansvarar för övervaknings,- vaktmästar- och lobbytjänster, väktarverksamhet samt kame-raövervakning och tillträdeskontroll. Vi planerar och skräddarsyr alltid tjänsterna så att de motsvarar våra kunders behov. Vi lyssnar på dig, är flexibla och respekterar dina tillvägagångssätt. Vi deltar i att bevara din image.
 
Vi skapar trygghet och skyddar din egendom. Vi ser till att vardagen löper smidigt i dina lokaler. När du så vill är vi dina ögon och öron, vid behov 24/7. Du kan lita på att vi alltid är närvarande och tillgängliga.

Vi gör allt, och ännu lite mer. Vi tar varje dag ett leende med till jobbet. Det betyder att även du trivs bättre i din vardag.