Omsorgstjänsterna för äldre

Bättre välmående med näringsrika och mångsidiga måltider

Vi tillreder måltider för den äldre befolkningen. Måltiderna tillreds för välfärdscentraler, omsorgscentraler samt för hemmaboende åldringar. Näringsrik och mångsidig kost främjar välmåendet. Vid planeringen av kostservicen för den äldre befolkningen följer vi de riksomfattande näringsrekommendationerna.

Vid planeringen av måltiderna beaktar vi matgästernas individuella matvanor och näringsriktiga specialdi-eter samt livsmedlens näringsegenskaper.


Omsorgsservice för den äldre befolkningen

De måltider som serveras inom omsorgsservicen täcker en äldre persons näringsbehov under en hel dag. De dagliga måltiderna innefattar frukost, lunch, mellanmål på eftermiddagen, middag samt kvällsmål. Maten är varierande husmanskost och måltiderna är hälsosamma, näringsmässigt välkomponerade och fullvärdiga. Likaså beaktas matgästernas individuella behov i fråga om specialdieter.

Matsedeln planeras enligt de riksomfattande näringsrekommendationerna och den omfattar maträtter som är typiska för respektive årstid. Likaså beaktas de olika helgdagarna under året. Varje matgästs individu-ella behov beaktas i form av specialdieter.
Matsedeln för den äldre befolkningen inom omsorgsservicen omfattar följande boende- och omsorgsen-heter inom Åbo stad: Gertrudshemmet, Tallbacken, Linhagen, Katarinaparkens servicehus, Niittykoti, Sävelkoti, Kutomokoti, Portsan Kehräkoti, Portsahemmen, Elsekoti, servicehuset Höveli, grupphemmet Mansikkapaikka, grupphemmet Pohjantähti. Ålderdomshemmet i Runosbacken har en egen matsedel.

Läs mera:

 

Kostservicen vid välfärdscentralerna

Vi sköter måltidsservicen vid Åbo stads välfärdscentraler. Alla pensionärer i Åbo är välkomna att inta sina måltider i Rosenkvarteret eller Lehmusvalkama. Båda välfärdscentralerna erbjuder varje vardag två olika lunchalternativ samt morgonmål. På veckoslut och helgdagar erbjuds endast ett måltidsalternativ.
För pensionärer som bor i Åbo kostar lunchen på välfärdscentralerna 6,10 euro eller 5 euro beroende på det lunchalternativ som väljs. Frukosten kostar 2 euro.

Lehmusvalkama
Stickelbärsgatan 7, Åbo, tfn 02 262 50 2
Frukost må–fr kl. 8.00–9.00, lö–sö kl. 8.15–9.00  
Lunch, vardagar kl. 11.00–13.00, lö–sö kl. 11.00–12.30  

Rosenkvarteret
Allégatan 11, Åbo, tfn 050 396 7197 och 040 845 7697
Frukost må–lö kl. 7.30–9.00
Lunch, må–lö kl. 11.00–13.00

 

Den som önskar ordna en fest och eller en annan tillställning i en välfärdscentral eller på någon annan plats kan beställa serveringen via välfärdscenteralens kök. Ta kontakt med välfärdscentralens kök!

Kostservicen för hemmaboende

Arkea tillreder måltider för klienterna inom Åbo stads välfärdssektor. Måltiderna levereras hem till klien-terna. Måltidsservicen är avsedd för alla äldre, handikappade och långtidssjuka åbobor. Med varje klient överenskommes om hur många dagar i veckan som han eller hon önskar få en måltid levererad till hemmet. Åbo stads hemvård sköter om att klienterna ansöker om måltidsservice. För denna serviceform finns det inte inkomstgränser, men klienten ska få hemvård av staden. Om en klient inte får hemvård, ska ansökan om måltidsservice riktas till Åbo stads enhet för stödtjänster.


Måltiderna som levereras till hemmet består av huvudrätt, sallad och efterrätt. I måltiden ingår inte mål-tidsdrycker, bröd eller smörgåsfett. Om lunchen består av soppa, ingår dessutom efterrätt och en frukt. Måltiden ska täcka 1/3 av dagens energibehov.


Vid planeringen av matlistorna beaktar vi den äldre befolkningens vana vid olika smaker, variation i fråga om maträtterna, näringsegenskaperna, klienternas önskemål samt årstiderna. Maten är en viktig del av välmåendet och ger energi för de dagliga aktiviteterna!

Avbeställning av måltider m.m. i Åbo
Arkea Måltidsservice
tfn 02 262 92 23, jour vardagar kl. 8.00–13.00
hallinto.ruokapalvelu@arkea.fi

Beställning och avbeställning av måltider m.m. i Nystad
jour vardagar kl. 7.00–8.30 och 13.00–14.00.
tfn 050 365 34 25

Läs mera:
•    Läs mera om måltidsservicen på Åbo stads webbsidor (på finska)
•    Information om kostservicen för hemmaboende klienter (på finska)