Städtjänsterna

Om du är missnöjd med städningsnivån, kräv något bättre

Vi nöjer oss inte med att städningen är medelmåttig. Vi vill garantera att städningen håller hög kva-litet varje dag. Precis så som vi avtalat med dig. På Arkea har vi förbundit oss till detta.

Resultatet av vårt arbete har alltid varit bra och rent, men nu skärpte vi ytterligare principerna för vår verk-samhet. Vi vill visa att även städning kan vara utmärkt, vare sig det är fråga om den privata, offentliga eller tredje sektorn. Vi utmanar hela tiden oss själva i att uppnå goda resultat allt effektivare. Vi utbildar ständigt vår personal så att de kan uppfylla dina behov bättre. Förutom lokalerna ger vi även våra medar-betare möjligheten att glänsa. Principen är att en och samma städare tar hand om dina lokaler. Han eller hon städar effektivt, ansvarsfullt och alltid med respekt för din omgivning.

Vi på Arkea övervakar och följer upp kvaliteten på städningen hos dig varje dag. Utgångspunkten är alltid de kvalitetsramar som vi tillsammans avtalat om. Våra medarbetare städar effektivt, ansvarsfullt och alltid med respekt för kundens omgivning. Alla Arkeamedarbetare har förbundit sig till detta.

Ekologisk städning är en del av vardagen

I vår verksamhet satsar vi på att utveckla ett ekologiskt städsätt och tillämpar ekologiska städmetoder i det praktiska arbetet. I enlighet med det ekologiska tänkesättet får de anställda introduktion i arbetet, handledning och bra utbildning i de arbetsuppgifter som ingår i deras ansvarsområde.

Städmetoderna väljs enligt de krav som ställs på städnivån, fastigheternas användningsändamål och den faktiska användningen av lokaliteterna samt ytmaterialet och den miljöanpassade förbrukningen av vatten och rengöringsmedel. Vid valet av rengöringsmedel, städredskap och städmaskiner lägger vi vikt vid miljöaspekterna.